21.01.2021

Съобщение

Председателят на ОИК Попово свиква заседание на 22.01.2021г. от 16:00 часа в заседателната зала на комисията.

05.11.2019

Съобщение

Председателят на ОИК свиква заседание на 06.11.2019г. от 17:00 часа в заседателната зала на комисията.

23.10.2019

Съобщение

ОИК-Попово обявява телефонен номер: 0608/40297 за приемане на сигнали в изборния ден на 27 октомври 2019г. във връзка с упражняване правото на глас и за нарушения на изборния процес.

18.10.2019

Съобщение

Председателят Иван Цонев свиква заседания на ОИК всеки ден за периода от 19.10.2019г. до 26.10.2019г. включително, които ще се провеждат в 17:00ч.

15.10.2019

УКАЗАНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ЗАСТЪПНИЦИ И ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ.

 Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Към заявлението се прилага файл с данните на лицата за застъпници и заместващи застъпници.

 1. Файлът се отваря с Excel (от версия Office2007 включително нагоре). В зависимост от нуждата се ползва една от двете страници – ЗАСТЪПНИЦИ или ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ. Преходът от една в друга страница става чрез кликване върху името на страницата в долната част на прозореца на Excel.
 2. Желателно е всяка партия/коалиция да преименува файла по подходящ начин. Представянето в ОИК Попово може да стане на CD, преносима памет или на официалния електронен адрес на ОИК ([email protected]), но е валидно само след подаване на заявление и всички изискуеми документи от надлежно упълномощеното лице.
 3. Не се трият редове, не се вмъкват нови редове, не се променя форматирането на клетките. Всяка партия, коалиция или независим кандидат има право най-много на един застъпник в секция, което значи, че броят на застъпниците е най-много равен на броя на секциите. Броят на заместващите застъпници не може да надхвърля 1/3 от броя на секциите в изборния район.
 4. Не се оставят празни редове, не се пишат други данни в клетките. 
 5. ВАЖНО!!! При ползване на други списъци копирането в таблицата става НЕ чрез Paste (Постави, ако е на български), а чрез Paste Special – Values (Специално поставяне – Стойности), за да не се унищожи специалното форматиране на клетките с ЕГН-та.
 6. Автоматичен цветен код на клетките с ЕГН:
 • ЧЕРВЕН фон – ЕГН-то е некоректно, с по-малко или повече цифри, с нецифров символ
 • СИН фон – ЕГН-то се повтаря в списъка
 • ЗЕЛЕН фон – само за заместващите застъпници – ЕГН-то на заместващия застъпник е сред ЕГН-тата на заместваните застъпници в този файл (има го в страницата ЗАСТЪПНИЦИ, а се предлага като заместващ в страницата ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ)
 • БЯЛ фон с черни букви – всичко е наред с ЕГН-то

Формата на таблицата за застъпници и заместващи застъпници може да изтеглите от ТУК

15.10.2019

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът по предходната точка се подписва и предава до 17.00 часа на 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Формата на таблицата за упълномещени представители може да изтеглите от ТУК

18.08.2020

Съобщение

Председателят на ОИК Попово свиква заседание на 19.08.2020г. от 17:00 часа в заседателната зала на комисията.

12.08.2020

Съобщение

ОИК-Попово уведомява  гражданите и заинтересованите политически сили, че комисията ще започне работа по подготовката и провеждането на частични избори  за кмет на кметство с.Водица, кмет на кметство с. Медовина и кмет на кметство с. Славяново  на 19 август 2020г. от 09:00ч. до 16:00ч.

 

12.08.2020

Съобщение

Председателят на ОИК Попово свиква заседание на 18.08.2020г. от 16:30 часа в заседателната зала на комисията.

18.03.2020

Съобщение

Председателят на ОИК свиква заседание на 27.03.2020г. от 17:00 часа в заседателната зала на комисията.

12.03.2020

Съобщение

Председателят на ОИК свиква заседание на 18.03.2020г. от 17:00 часа в заседателната зала на комисията.

31.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК свиква заседание на 31.10.2019г. от 17:00 часа в заседателната зала на комисията.

29.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК свиква заседание на 30.10.2019г. от 17:00 часа в заседателната зала на комисията.

19.10.2019

Относно постъпило писмо от ЦИК изх. № МИ -15-1021/19.10.2019г

Във връзка с постъпило писмо от ЦИК изх. № МИ -15-1021/19.10.2019г. относно промени в графика на дежурствата и работното време на Общинските избирателни комисии, ОИК Попово уведомява, че за периода от 20.10.2019г. до 27.10.2019г. ОИК Попово ще бъде с непрекъснато работно време в интервала от 9:00часа до 17:00 часа.

17.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК свиква заседание на 18.10.2019г. от 17:00 часа в заседателната зала на комисията.

14.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК свиква заседание на 15.10.2019г. от 17:00 часа в заседателната зала на комисията.

11.10.2019

Съобщение

През почивните дни 12-13.10.2019г. ОИК - ПОПОВО няма да работи. При спешност се обърнете към председателя  на комисията Иван Цонев. Телефонните номера се намират в раздел контакти.

09.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК свиква заседание на 10.10.2019г. от 17:00 часа в заседателната зала на комисията.

08.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК свиква заседание на 09.10.2019г. от 17:00 часа в заседателната зала на комисията.

03.10.2019

Съобщение Относно: Назначаване на подвижна СИК в община ПОПОВО

ОИК-ПОПОВО уведомява избирателите, че на 16.10.2019г. изтича крайният срок за назначаване на подвижна секционна избирателна комисия.

                За да се назначи подвижна СИК е необходимо не по-малко от 10 избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват, да подадат заявление в писмена форма по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата  до администрацията на община Попово.

                Крайният срок за подаване на заявленията в общинската администрация е 17:00ч. на 12.10.2019г. В случай, че има подадени 10 и повече заявления от избиратели с трайни увреждания, в периода 13-14.10.2019г. при кмета на общината се провеждат консултации относно състава на подвижната СИК и в срок до 16.10.2019г. ОИК ще назначи подвижната СИК, която да обслужи горепосочените лица.

03.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК свиква заседание на 04.10.2019г. от 17:00 часа в заседателната зала на комисията.

02.10.2019

Съобщение

Относно: Заповед №З-19-667/01.10.2019г. на кмета на община Попово на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл.10 от ИК във връзка с насочените с Указ №163/10.07.2019г./ на Президента на Република България /ДВ брой 56 от 16.07.2019г./ избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Кметът на община Попово определя избирателна секция 252400013 /Център за социални дейности - гр.Попово/ за избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването. От 07:00ч. до 12:00ч. на 27 октомври 2019г., гражданите с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да направят заявки за осигуряване на транспорт на тел.0608/40279.

01.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК свиква извънредно заседание на 01.10.2019г. от 17:00 часа в заседателната зала на комисията.

01.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК свиква заседание на 02.10.2019г. от 17:00 часа в заседателната зала на комисията.

27.09.2019

Съобщение

През почивните дни 28-29.09.2019г. ОИК - ПОПОВО няма да работи. При спешност се обърнете към председателя  на комисията Иван Цонев и зам.председателя Надя Георгиева. Телефонните номера се намират в раздел контакти.

26.09.2019

Съобщение

Председателят на ОИК свиква заседание на 27.09.2019г. от 17:00 часа в заседателната зала на комисията.

24.09.2019

Съобщение

 Жребият за определяне на реда за представяне на партиите и коалициите, регистрирани в ОИК – Попово за участие в диспутите по местните радио и телевизионни центрове в изборите на 27 октомври 2019г. ще се проведе на 25.09.2019г. от 17:00 часа в заседателната зала на комисията.

 Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да пресъстват представители на партиите и коалициите, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., представители на регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ и на представители на средствата за масово осведомяване.

13.09.2019

Съобщение

Председателят Иван Цонев свиква заседания на ОИК всеки ден за периода от 17.09.2019г. до 24.09.2019г. включително, които ще се провеждат в 17:00ч.

12.09.2019

Съобщение

От 17 септември 2019 г. Общинска избирателна комисия Попово започва да приема документи за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, и инициативните комитети, регистрирани в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Попово.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Общината.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети е до 17,00 ч. на 24 септември 2019 г. и се извършва по реда на Решения № 943-МИ от 02 септември 2019 г.  на Централна избирателна комисия.

Кандидатската листа за общински съветници се предоставя заедно със заевлението в ОИК на хартиен и на технически носител в excel формат. който можете да изтеглете от Предложение рег. кандидати за ОС рег. в ОИК.

11.09.2019

Съобщение

Председателят Иван Цонев свиква заседания на ОИК всеки ден за периода от 12.09.2019г. до 16.09.2019г. включително, които ще се провеждат в 17:00ч.

10.09.2019

Съобщение

ОИК - Попово със свое решение №7 от 10.09.2019г. определи срока за прием на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г е от 09:00ч. на 11.09.2019г. до 17:00ч. на 16.09.2019г., в рамките на утвърденото работно време от комисията.

10.09.2019

Съобщение

Председателят на ОИК свиква заседание на 10.09.2019г. от 17:00 часа в заседателната зала на комисията.

04.09.2019

Съобщение

Председателят на ОИК свиква заседание на 05.09.2019г. от 17:00 часа в заседателната зала на комисията.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 341 / 22.01.2021

  относно: Обявяване на Тодор Стефанов Тодоров за избран за общински съветник от Листата на ПП ГЕРБ.

 • № 295 / 23.04.2020

  относно: Уведомяване на ЦИК за влязлото в сила решение на ОИК-Попово за предсрочно прекратяване пълномощията на Тодор Иванов Борисов, кмет на кметство с.Медовина, община Попово с цел отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с.Медовина, община Попово.

 • № 294 / 23.04.2020

  относно: Уведомяване на ЦИК за влязлото в сила решение на ОИК-Попово за предсрочно прекратяване пълномощията на Иван Георгиев Иванов, кмет на кметство с. Водица, община Попово с цел отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Водица, общ. Попово.

всички решения